Jeugdhulp

De vraag naar jeugdhulp blijft stijgen en de gemeenten hebben tekorten. De doelstelling om het beroep op de gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen door te normaliseren en versterking van de eigen kracht en netwerk van gezin en kind is (nog) niet gerealiseerd. Inzicht is daarom cruciaal. Krijgen de kinderen en gezinnen, die de hulp het hardst nodig hebben, voldoende en passende ondersteuning? Is de inzet van ondersteuning efficiënt georganiseerd? Is er een dekkend aanbod ingekocht door de gemeente?

WMO

Het beroep op de WMO neemt toe. Schoonmaak-ondersteuning en begeleiding groeien. Welke samenhang is er met de COVID-19? Welke aanbieders stijgen in aantal cliënten en/of door toename in intensiteit? Hoe is de samenstelling van de cliëntpopulatie naar leeftijden, wijken, aanbieders? Aan welke verbeterknoppen kunnen we draaien?

Is het effect van de interventies in de WMO zichtbaar en blijft de kwaliteit van de ondersteuning op het juiste passende niveau?

Participatie

De gemeente ondersteunt inwoners als zij zelf (tijdelijk) geen of onvoldoende inkomen hebben. Hoe is het bestand samengesteld en ondersteunen we de verschillende doelgroepen goed?

Wat is het langere termijn perspectief bij de huidige trends? Welke doelgroepen vallen terug en hoe kunnen we die meer duurzaam ondersteunen? Hoe ondersteunen we de verschillende doelgroepen in de bijstand?

Inzicht in het sociaal domein is belangrijk om goed beleid te ontwikkelen, te implementeren en bij te sturen tijdens de uitvoering. De sociaal domein monitor geeft dit inzicht, waardoor beter kan worden bepaald aan welke knoppen kan worden gedraaid. De sociaal domein monitor biedt transparantie, waardoor beleid, uitvoering en de financiële effecten in samenhang worden gebracht, zodat de gemeente beter in staat is om integraal en vanuit een langere termijn visie vorm te geven aan het sociaal domein.